Disclaimer

 

De informatie op deze website van Stichting Unlocked wordt met grote zorg samengesteld door een groep vrijwilligers. Het copyright van alle op www.StichtingUnlocked.nl gebruikte teksten en foto’s behoort aan Stichting Unlocked. Deze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Unlocked niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd.

Stichting Unlocked aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van www.StichtingUnlocked.nl, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.

Stichting Unlocked mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor haar site en en andere uitingen naar eigen inzicht wijzigen en behoudt zich het recht voor aangeboden informatie niet te plaatsen.

Stichting Unlocked is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarnaar op www.StichtingUnlocked.nl en in andere uitingen wordt verwezen.