Communicatie

Communicatie is dé levensader voor iedere persoon die Locked-In raakt. Als iemand pas Locked in is geraakt is het soms niet eens duidelijk dat de persoon kan communiceren en zich ten volle bewust is van zijn of haar omgeving.

letterkaart

Ineens niet meer verbaal kunnen communiceren is uiteraard heel beangstigend voor de persoon en zijn naasten. Het samen weer informatie kunnen uitwisselen is prioriteit nummer één. Het knipperen met de ogen en het beantwoorden van gesloten vragen met JA of NEE is daarin meestal eerste stap.

Wanneer het JA en NEE seinen goed lukt kan er met de letterkaart worden geoefend. Print hem uit en kijk er samen naar. Door de rij-nummers af te roepen en vervolgens per rij de letters, kan de LIS-er seinen welke woorden hij/zij wil spellen. In het begin gaat dit langzaam, maar op termijn hebben zowel de LIS-er als de omgeving de kaart niet meer nodig en gaat het uit het hoofd. Laat de kaart echter altijd hangen met een uitleg erbij dat iedereen kan spellen en vragen kan stellen aan de LIS-er. Het gebeurt maar al te vaak dat er een nieuw persoon, ook onder de zorgverleners, binnenkomt die niet door heeft dat de LIS-er alles begrijpt en hoort en dat hij/zij vragen kan beantwoorden.

Uiteindelijk is er met de huidige stand de techniek veel meer mogelijk. Door slim inzetten van laptop, tablet en andere technische middelen met daarop de juiste software, kan de wereld van de LIS-er groter gemaakt worden en hem/haar zelf weer de controle geven over communicatie met familie, vrienden, zorgverleners enzovoort. Denk aan email en printen van teksten. Het aanmeten en oefenen met dergelijke communicatiemiddelen is wel het vak van professionals. We verwijzen graag door naar Herman Vissers en Quido de Valk die als technicus verbonden is aan het revalidatiecentrum Hoogstraat in Utrecht. Ook andere revalidatiecentra in Nederland hebben op dit vlak kennis en ervaring. Onze bekendheid met deze centra is echter beperkt.