Ons beleid

In ons actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:

  • Mensen met het Locked-In syndroom in Nederland met elkaar verbinden. In de toekomst kan dit worden uitgebreid naar het buitenland.
  • Meer inzichtelijk maken welke therapieën een effectieve bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven.
  • Fondsen verwerven om meer onderzoek te doen naar effectieve therapieën voor patiënten met Locked-In syndroom.

Om ons beleid in daden om te zetten worden de volgende zaken opgepakt:

  • Het verzamelen van informatie over behandeltherapieën,
  • Het werven van fondsen,
  • Het verbinden van mensen met het Locked-In syndroom alsmede hun directe omstanders, ondermeer door het instellen van deze website.

Voor meer details, klik hier voor het actuele beleidsplan.