Details Stichting Unlocked

Stichting Unlocked is een stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 51368013 en is gevestigd op de Maerten Trompstraat 2e, 2628 RD te Delft. RSIN: 823245044.

Stichting Unlocked heeft de ANBI-status en staat geregistreerd onder het nummer RSIN: 823245044.

Wanneer  je meer wilt weten over doneren en/of schenken gebruikmakend van de belastingaftrek die voor ANBI’s geldt, kijk dan op de site van de belastingdienst of stuur ons een bericht via het contactformulier.

 

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • E. Kolmer – voorzitter
  • P. Vervuren – secretaris
  • J. van Cappellen – penningmeester
  • K. van den Adel-Hoogeveen – bestuurslid

 

Beloningsbeleid

In de statuten van de stichting is opgenomen dat bestuursleden geen beloning ontvangen voor het uitvoeren van hun taken. Verder heeft de stichting geen bezoldigde medewerkers in dienst.