Locked in syndroom

Het Locked in syndroom is een toestand waarbij je ‘opgesloten zit’ in je eigen lichaam. Je bent je bewust van jouw omgeving, maar je kunt je niet meer  bewegen of verbaal goed communiceren door een volledige verlamming.

De meeste publiciteit rond Locked-In is ontstaan met de film “Le Scaphandre et le Papillon” (Engelse titel “The Diving Bell and the Butterfly”) uit 2007, wat de verfilming is van het boek en verhaal van de Fransman Jean-Dominique Bauby. Alle facetten van het leven van iemand die Locked-In raakt worden in het verhaal en de film op aangrijpende manier weergegeven.

Voor wie niet gelijk de film kan of wil kijken is er ook het nodigde te vertellen. Bijvoorbeeld, hoe ontstaat Locked in eigenlijk. Vaak is een herseninfarct, een hersenbloeding, een tumor of ongeval met een hoge dwarslaesie de aanleiding. Ook andere complicaties aan het zenuwstelsel, bijvoorbeeld door een infectieziekte, kunnen in zeldzame gevallen tot Locked in leiden. Schade in een specifiek deel van de hersenen, de hersenstam, is de feitelijke oorzaak. De hersenstam vormt de verbinding tussen de hersenen en het ruggenmerg.

 

Hersenstam
Bijna alle informatie die vanuit onze hersenen worden gestuurd naar de rest van ons lichaam en de informatie die daar weer van terug komt, loopt via de hersenstam. Je zou het kunnen beschouwen als de informatiesnelweg van ons hoofd naar de rest van ons lichaam. Binnen de hersenstam worden weer verschillende gebieden onderscheiden die hun specifieke functie hebben in de communicatie tussen hersenen en lichaam. Het dichtst bij de hersenen liggen de tussenhersenen; daaronder de pons en de medulla. Tezamen vormen ze de hersenstam. Afhankelijk van in welk gebied van de hersenstam het defect optreedt en de mate van schade die is aangericht, zijn de effecten op het lichaam en de kansen op herstel verschillend.

 

De term Locked in wordt gebruikt voor de toestand van een persoon die wakker en bij zijn positieven is, maar niet verbaal kan communiceren door een volledige verlamming of verlamming van alle bewust aan te sturen spieren. Mensen die Locked in zijn ruiken, horen en voelen in principe normaal. Toch zijn er drie soorten:

  • klassiek Locked in
  • complete Locked in
  • gedeeltelijk Locked in.

Klassiek Locked in wil zeggen dat de persoon volledig verlamd is, op het knipperen van zijn ogen na. Iemand met klassiek Locked in is in staat te communiceren door met de ogen te knipperen ter bevestiging of ontkenning.

Een complete Locked in wil zeggen dat de persoon ook niet instaat is de ogen te gebruiken voor communicatie en feitelijk echt ingesloten zit in het eigen lichaam. Deze mensen worden begrijpelijkerwijs makkelijk verward met een comateuze patiënt. Met name de Belgische professor Steven Laureys en zijn onderzoeksgroep, verbonden aan de Universiteit van Luik, zijn specialist op deze speciale patiëntengroep.

Gedeeltelijk Locked in wil zeggen dat er naast het knipperen van de ogen enkele andere functies in bepaalde mate aangestuurd kunnen worden. Denk hierbij aan slikken, het draaien van het hoofd of meer functies.